การบ้านครั้งที่ 3

การบ้าน คำถามชวนคิด 3 อ่าน ปฐก.2:2-3; อพย.20:8; มธ.12:8; ฮบ.4:9; มธ.11:28 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ Q1 วันสะบาโตคืออะไร? Q2 วันสะบาโตสำคัญอย่างไร? Q3

การบ้านครั้งที่ 4

PL202 HW_4 Q1 จงกล่าวถึง ปฏิบัติการห้าขั้นตอนพิฆาตคาอิน (=ความขมขื่น) Q2 การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานมีประโยขน์ต่อ ก. ศิษยาภิบาลอย่างไร? และ

การบ้านครั้งที่ 5

PL202 HW_5 Q1 คริสเตียนกับการวางแผนเกี่ยวข้องกันหรือไม่? อย่างไร? Q2 เรื่องการสร้างหอบาเบลได้สอนใจเราเรื่องการวางแผนอย่างไร? Q3

การบ้านครั้งที่ 1

คำถามชวนคิด ครั้งที่ ๑ Q1 จงบอกข้อดีและข้อเสียของการแต่งงาน Q2 จงบอกข้อดีและข้อเสียของการเป็นโสด Q3 การที่ ค.ต. จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูนั้น

การบ้านครั้งที่ 2

คำแนะนำในการทำการบ้าน การตอบคำถามชวนคิด ครั้งที่ ๒ ๑. อ่านคำถามทั้งแปดดีๆ เพื่อจะทราบว่าเขาถามอะไร? ๒. อ่าน พคภ. ทีละข้อ/ทีละตอน