Course Content
บทเรียนที่ 1:
พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่มที่เขียนมากว่าพันปี - กว่าพันๆ ปี ที่มนุษย์มีชีวิต หายใจ ให้ก าเนิด และตาย กว่าพันปีแห่งสงคราม ความขัดแย้ง และกลุ่มคนต่างๆ เดินทางข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยบทกวี ประวัติศาสตร์ ค าเทศนา เรื่องสั้น ถูกเขียนขึ้ นโดยนักเขียนหลายคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมาย แต่ก็มีความเป็ นหนึ่งเดียว ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น่าประทับใจ - ของพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ
0/2
บทเรียนที่ 2
การทรงสร้างและสวนเอเดน
0/2
บทเรียนที่ 3
การล้มลง ~ เป็ นสองส่วน
0/2
บทเรียนที่ 4
การทรงสร้างใหม่
0/2
LB301 เบญจบรรณ (Pentateuch)
About Lesson

อพยพจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติ

ทีนี้ให้เราเปิดไปดูหนังสืออีกสี่เล่มของเบญจบรรณ เราจะสามารถนำเสนอข้อมูลทั่วไปของแต่ละเล่มได้ในเวลานี้

อพยพ

ชื่อของมันมาจากภาษากรีก “ออกเดินทาง” ในภาษาฮีบรูหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “นี่คือชื่อ” หรือ “ชื่อ” โดยย่อจากประโยคแรกของหนังสือ อพยพคือการกำเนิดที่แท้จริงของชนชาติหนึ่งที่ซีนายและยังสามารถสรุปได้ว่า “การนำจากอียิปต์”

√ เบื้องหลัง ANE

เบื้องหลัง ANE ถึงเวลาของการอพยพ: (LaSor 56-58)

 • นี่คือโลกที่ก้าวหน้าและมีความสากลพร้อมการแพร่กระจายของวัฒนธรรมและการติดต่อระหว่างประเทศที่กว้างขวาง
 • สิ่งนี้เรียกร้องให้พันธมิตรระหว่างประเทศและระบบสนธิสัญญาอย่างละเอียดรวมทั้งหลักการของกฎหมายที่ขยายออกไปเกินกว่าขอบเขตของท้องถิ่น
 • การกระจายของวรรณกรรมเป็นเรื่องที่น่าทึ่งกับตำนานมหากาพย์และความคิดได้ถูกเขียนและเผยแพร่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ของโลก
 • การเขียนตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในวงกว้าง และมีการสื่อสารที่มากและง่ายขึ้น – ช่วงเวลา 1700-1200 ปีก่อนคริสตกาล มี

         ภาษาฮีบรูที่เป็นหนึ่งในงานเขียนที่เป็นตัวอักษร เพื่อให้สามารถบันทึก         เหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมได้

 • อิสราเอลปรากฏขึ้นในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันสูงสุดของ ANE ในเวลาที่ ANE สู้รบ ทำให้นักรบทั้งหมดหมดแรงไป ดังนั้นจึงไม่มีกฎอันยิ่งใหญ่เดียว สิ่งนี้ให้โอกาสแก่ชาวอิสราเอลในการสร้างองค์ประกอบในดินแดนแห่งพันธสัญญา และพัฒนาชาติของตัวเองโดยปราศจากการคุกคามของอำนาจที่ครอบงำภายนอก จนกระทั่งเกิดประเทศ

อัสซีเรียขึ้นในกลางศตวรรษที่ 8

เมื่อไหร่ที่อพยพเกิดขึ้น สองมุมมองที่แพร่หลายที่สุด:

1400s (1400-1499) ปีก่อนคริสตกาล

1200s (1200-1299) ปีก่อนคริสตกาล

ไม่พบวันที่แน่นอน

√ เบื้องหลังของอียิปต์

วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมาก ยกเว้นช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอยากจะอภิปรายกับคุณตอนนี้:

ฟาโรห์ Amenhotep IV (ปกครองประมาณ 1352-1335 ปีก่อนคริสตกาล) ได้ทำอะไรที่มากกว่าการสร้างอาคารและอาณาจักรตามที่ฟาโรห์องค์อื่นๆ ทำ พระองค์เริ่มศาสนาใหม่โดยประกาศว่า Aten (หรือ Aton) พระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าองค์เดียว การเคลื่อนไหวนี้นำสู่ประเภทของเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว) ไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีในดินแดนที่เต็มไปด้วยความเชื่อแบบพหุนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) เทพเจ้าหลักแต่ละองค์มีสถานที่ตั้งของการนมัสการและเป็นปุโรหิตที่มีพลังอำนาจมากเหนือผู้คน ในความพยายามที่จะถ่ายโอนอำนาจนั้นไปยังเทพเจ้าของเขา ฟาโรห์Amenhotep ย้ายเมืองหลวงของพระองค์ออกไปจาก Thebes ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการนมัสการ Amon (หนึ่งในเทพเจ้าหลัก) และสร้างเมืองหลวงใหม่สู่ Aten และเรียกมันว่า Ahketaten ฟาโรห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Ahkenaten ด้วย ยุคนี้กลายเป็นที่รู้จักในนาม Amarna Revolution เนื่องจากมีความวุ่นวายทางการเมืองและศาสนาเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ ทันทีที่ ฟาโรห์Ahkenaten เสียชีวิต แผ่นดินก็กลับคืนสู่ความเชื่อแบบพหุนิยม (นับถือเทพเจ้าหลายองค์) ฟาโรห์Ramses I กับบุตรชายคือ Seti พยายามที่จะฟื้นคืนสิ่งที่สูญเสียไปในอำนาจและศักดิ์ศรีโดยบรรดาฟาโรห์องค์ก่อนๆ ผ่านการซื้อที่ดินใหม่

มันเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างอาณาจักรและวัฒนธรรมสากลที่โมเสสถือกำเนิดขึ้นหากเรายอมรับการอพยพจะมีในช่วงเวลาต่อมา อียิปต์มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโบราณตะวันออกใกล้ สิ่งนี้จำเป็นต้องมีระบบที่กว้างขวางของด่านหน้าและสถานทูต รวมถึงนักเขียนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อรักษาการติดต่อระหว่างประเทศทางจดหมาย มีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางเมื่อผู้คนต่างมีปฏิสัมพันธ์กัน กฎหมายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกฎหมายในท้องที่อีกต่อไป แต่ถูกกระจายไปทั่วอาณาเขตของประเทศ การแพร่กระจายของเทพเจ้าต่างๆ ก็เกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อผู้คนเปรียบเทียบเทพเจ้าของพวกเขากับเทพเจ้าที่พวกเขาพบในดินแดนอื่นและรวมสิ่งที่พบว่ามีประโยชน์ วรรณกรรมที่แพร่กระจายรวมถึงการแพร่กระจายของการเขียนตัวอักษรคานาอันซึ่งช่วยในการรู้หนังสือและการส่งผ่านของประวัติศาสตร์ (เพื่อประโยชน์ของคนฮีบรูเช่นกัน)
เมื่อเปิดฉากพระธรรมอพยพ ฟาโรห์ (อาจเป็น Seti) เป็นกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรฮีบรูอย่างมากเพราะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอาณาจักรของพระองค์ พระพรของพระเจ้าต่อเชื้อสายของอับราฮัมนี้ได้พบกับการต่อต้านและความพยายามที่จะควบคุมของฟาโรห์ ฟาโรห์ตัดสินใจว่าจะใช้คนเหล่านี้เป็นแรงงานทาสเพื่อลดจำนวนของพวกเขาลง มีการบันทึกเป็นข้อความเกี่ยวกับแรงงานทาสสำหรับการก่อสร้างนี้ว่าเกิดขึ้นในอียิปต์ในช่วงระหว่างปี 1450 และ 1200 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของชาวฮีบรู ไม่ว่าช่วงวันเวลาจะเร็วกว่าหรือช้ากว่า อพยพ1:11 ระบุว่าการมอบหมายให้ใช้แรงงานทาสเป็นการทำงานในเมือง

ปิธมและราเมเสสในพื้นที่สามเหลี่ยมของปากแม่น้ำ อีกครั้งที่ข้อมูลนี้เหมาะสมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์ รวมถึงชาวอียิปต์ต้องการที่จะปกป้องพื้นที่เสี่ยงจากการบุกรุกจากประเทศต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก
เมื่อแรงงานทาสไม่ประสบความสำเร็จและจำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฟาโรห์จึงตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อ โดยการประกาศการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของทารก เนื่องจากฟาโรห์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้า ดังนั้นจึงถือว่าเป็นแหล่งพลังแห่งชีวิตและความตายเหนือทุกสิ่ง นี่เป็นสิ่งที่ทำได้ตามสิทธิของฟาโรห์ในการทำเช่นนั้น แน่นอนว่าโมเสสได้รับการช่วยเหลือจากชะตากรรมอันน่าสลดใจนี้โดยธิดาของฟาโรห์ ซึ่งเลี้ยงดูและให้เขาได้รับการศึกษาในระบบราชสำนัก แหล่งของอียิปต์เปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีทั้งฮาเร็มและระบบการศึกษาที่ดี จากบันทึกยังแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกนั้นก็จะได้รับอนุญาตให้รับการฝึกอบรมด้วยวิธีนี้ โมเสสอาจได้รับการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อต้องนำคนทั้งชาติผ่านถิ่นทุรกันดาร โมเสสอาจได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบทบาทในอนาคตของเขา ถึงกระนั้นเขาก็รู้ถึงภูมิหลังของชาวฮีบรูอย่างชัดเจนเมื่อเขาสังหารชาวอียิปต์

หลังจากที่หนีไปโมเสสกลับมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระยาเวห์ต่อฟาโรห์ (บางทีอาจเป็น Ramses II) ที่มีความสำคัญต่อแผนการของพระเจ้า นี่คือชายผู้หนึ่งที่ถูกเลี้ยงดูในพระราชวังของฟาโรห์ รู้ถึงวิธีการของระบบต่างๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนจะขอร้องฟาโรห์ให้รับฟังสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่พวกเขาได้ยิน ดังนั้นคำร้องของโมเสสจึงไม่ถือว่าผิดปกติ อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าเขาเป็นตัวแทนของพระยาเวห์พระเจ้าองค์เดียวนั้นอาจพบกับปฏิกิริยาที่แตกต่าง ถ้าเหตุการณ์Amarna Revolution กับฟาโรห์ Amenhotep ยังไม่ได้เกิดขึ้น เหตุการณ์อพยพอาจจะมีอิทธิพลต่อฟาโรห์องค์นี้ในภายหลังในการพิจารณาความเป็นไปได้ของพระเจ้าองค์เดียว แต่เหตุการณ์Amarna Revolutionได้เกิดขึ้นแล้ว การที่ฟาโรห์เผชิญหน้ากับโมเสสย่อมตระหนักดีถึงหายนะ(ที่ความพยายามที่จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวเมื่อครั้งก่อน)ได้ส่งผลต่ออาณาจักรอียิปต์ ไม่น่าแปลกใจที่ฟาโรห์เยาะเย้ยพระเจ้าองค์นี้และปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์

นี่คือเรื่องราวของอพยพ

 √ 2 ส่วน ในการอพยพ

 1. บทที่ 1-18 อิสราเอลได้รับการช่วยกู้จากการเป็นทาสในอียิปต์โดยพระเจ้า
 2. บทที่ 19-40 พระเจ้าทำพันธสัญญากับพวกเขา (พันธสัญญาของโมเสสหรือซีนาย) ตามด้วยกฎหมายและการสร้างพลับพลาที่ซีนาย

 √ การเปิดเผยชื่ออันศักดิ์สิทธิ์

3:15 – ใช้ในพระธรรมปฐมกาล ซึ่งผู้เขียนในภายหลังใช้เพื่อกำหนดพระเจ้าเมื่อยังไม่ทราบชื่อ (เนื่องจากเรารู้ว่าปฐมกาลเขียนได้ดีจากเหตุการณ์ที่อธิบายไว้) หรือ

พระเจ้าได้เปิดเผยความหมายของชื่อที่ได้รับจริงๆ ก่อนประวัติศาสตร์ของทุกคน

พระยาเวห์ (ตัวอักษร YHWH) อาจหมายถึง “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” “เรามีอยู่จริง พร้อมที่จะลงมือทำจริงๆ” และสามารถบ่งบอกถึงความแรงกล้าทั้งหมด “เราเป็นรากฐานของทุกสิ่ง เป็นความจริงเดียวเท่านั้น” ต่อมาในประวัติศาสตร์ยิวเรารู้ว่าชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้กล่าวออกมาเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้า ชาวยิวใช้คำว่า

“อาโดนาย” (หมายถึง “พระเจ้า”) แทน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขามาที่คำนี้ เขาจะวางเครื่องหมายของสระเพื่อระบุไว้ในพระคัมภีร์ฮีบรูในภายหลัง ทุกครั้งที่คุณเห็นคำว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์ของคุณ นั่นคือการแปลมาจากพระยาเวห์ ในการแปลภาษาเยอรมันยุคแรกนั้นใช้เครื่องหมายเสียงสระ ส่วนอักษร Y และแทนที่ด้วย J ของภาษาเยอรมัน และนั่นคือที่มาของคำว่า พระเยโฮวาห์

  √ ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติทั้งหมดยกเว้นภัยพิบัติที่ 10 เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในเก้าภัยพิบัติยกเว้นลูกเห็บเป็นลำดับเหตุการณ์ธรรมชาติที่แสดงสาเหตุและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ หากเราดูในลำดับที่มันเกิดขึ้น (LaSor 69) ภัยพิบัติ 9 อย่างแรกแบ่งออกเป็นกลุ่มละสาม โดยภัยพิบัติแรกของแต่ละกลุ่ม (ที่ 1, ที่ 4, ที่ 7) นำหน้าโดยคำเตือนไปยังฟาโรห์ ในขณะที่ท่านเดินแถวริมแม่น้ำไนล์ในตอนเช้า ภัยพิบัติสุดท้ายในแต่ละกลุ่ม (ที่ 3, ที่ 6, ที่ 9) ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าภัยพิบัติทั้งเก้านั้นได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในภูมิภาค

พระเจ้ายังคงแสดงให้เห็นถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ อำนาจองค์อธิปไตย และพลังสากลเหนือเหตุการณ์ ดังนี้:

 • พระองค์โดดเด่นระหว่างคนของพระองค์และชาวอียิปต์
 • พระองค์ควบคุมขอบเขตและพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแต่ละอย่าง
 • พระองค์ประกาศเวลาของแต่ละอย่างและสามารถหยุดมันได้อย่างรวดเร็ว
 • ภัยพิบัติสุดท้ายไม่มีคำอธิบายที่เป็นธรรมชาติเลย

พระเจ้าทรงนำมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ตามเวลาของพระองค์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์ ภัยพิบัติส่วนใหญ่เผชิญหน้าโดยตรงกับ “พลัง” ของเทพอียิปต์และแสดงให้เห็นถึงพลังอันสูงสุดและไม่มีที่เปรียบได้ของพระเจ้า ในภัยพิบัติที่ 10 ฟาโรห์เสียบุตรหัวปีของพระองค์ (ผู้ที่ควรจะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งด้วย) ต่อ

พระยาเวห์เพื่อเป็นการลงโทษที่ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยบุตรหัวปีของพระยาเวห์ (ประชากรของพระองค์) ไป ผลที่ได้คือการเปิดเผยว่าพระเจ้าแข็งแกร่งกว่าฟาโรห์และเทพเจ้าอื่นๆ ของอียิปต์ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์อธิปไตยแห่งการทรงสร้างและทรงควบคุมทุกสรรพสิ่ง

√ ลักษณะของการช่วยกู้ 

การช่วยกู้จากอียิปต์ช่วยให้เรามองเห็นเอกภาพอันยิ่งใหญ่ของแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของโลก

 1. การปลดปล่อยและการไถ่ การช่วยกู้ออกจากการเป็นทาสดังนั้นมันจึงเป็นการปลดปล่อยและการไถ่ นี่เป็นพื้นฐานสำหรับประวัติศาสตร์แห่งความรอด

ไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาเดิม หรือพันธสัญญาใหม่ กฎหมายของโมเสสยังคงเปิดเผยถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งของพระเจ้า ต่อการกดขี่และความอยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ พระยาเวห์ทรงเรียกร้องความชอบธรรม ความยุติธรรม และความเมตตาในแวดวงเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย การผูกมัดฝ่ายวิญญาณติดอยู่กับรากของระบบการกดขี่ทางการเมือง อิสรภาพฝ่ายวิญญาณนำความยุติธรรมและความเมตตามาสู่ทุกคน

 1. การสร้างคน วัตถุประสงค์หลักของการช่วยกู้คือการสร้างคนพิเศษของ

พระเจ้า “เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า” (อพย.6:7) พวกเขาต้องรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์และต้องเป็นพยานถึงความจริงในขณะที่รายล้อมไปด้วยการละทิ้งความเชื่อและศาสนาเทียมเท็จ
ดังนั้นเราต้องทำเช่นกันในวันนี้

 1. การขึ้นอยู่กับการแทรกแซงของพระเจ้า การช่วยกู้นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการกระทำโดยตรงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ พระยาเวห์ทรงเป็นผู้ช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ – พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากพลังแห่งการกดขี่และความมืด ดังนั้นเราจึงรู้ว่าการปลดปล่อยของเราผ่านทางพระคริสต์นั้นไม่สามารถสำเร็จได้โดยการกระทำของเราเอง
 2. การมีส่วนร่วมของตัวแทนของมนุษย์ แม้จะมีการแทรกแซงจากพระเจ้า

การช่วยกู้ของพระยาเวห์ก็รวมถึงตัวแทนของมนุษย์ด้วย โดยผ่านโมเสสและอาโรนในการส่งข่าวสารไปยังฟาโรห์ พวกเขาเป็นกระบอกเสียงและสื่อกลางของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเลือกการทำงานผ่านมนุษย์ เพื่อนำข้อความของพระองค์มาสู่โลกในวันนี้

√ อิทธิพลของอียิปต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อิทธิพลของอียิปต์ต่อชาวฮีบรูยังคงดำเนินต่อไปขณะที่พวกเขาเข้ามาในถิ่นทุรกันดาร น่าเศร้าที่มันเป็นอิทธิพลของการล่อลวงที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ ประการแรกมันเป็นอิทธิพลของความร่ำรวย อำนาจ และวัฒนธรรมแห่งสากล เทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของถิ่นทุรกันดารที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามที่อันตราย แม้ว่าชาวฮีบรูจะเป็นทาส แต่พวกเขายังจำอาหารรสดีและความปลอดภัยที่พวกเขาเคยประสบได้ โรคคิดถึงบ้านนี้ขึ้นอยู่กับความจำที่เลือกที่จะจดจำและเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้เลือกที่จะลืมความยากลำบากของการเป็นทาสได้อย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมอียิปต์ยังคงเรียกร้องให้คนรุ่นต่อไปดำเนินตาม จนกระทั่งพวกเขาจะแน่ใจว่าคำตอบเดียวคือกลับไปที่อียิปต์ (กันดารวิถี 14) พวกฮีบรูไปไกลจนขนาดที่เรียกอียิปต์ว่าเป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง (กดว.16) แต่นั่นอยู่นอกพระธรรมอพยพ ผู้คนบ่นอย่างรวดเร็วและชัดเจนแค่ไหน คำบ่นของพวกเขาใช้ในการต่อต้านพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ต่อต้านโมเสส

อิทธิพลของศาสนาก็หลอกหลอนพวกเขาในถิ่นทุรกันดารเช่นกัน พวกเขาฝังอยู่กับวัฒนธรรมทีี่เป็นพหุเทวนิยมเป็นเวลา 400 ปี ไม่น่าแปลกใจที่โมเสสต้องขอให้พระเจ้าเปิดเผยว่าพระองค์เป็นใครในอพยพ 3 เพราะมีคนน้อยคนที่จำพระยาเวห์ได้อย่างแม่นยำ ผู้คนในตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งถูกต้องในการขอกับเทพเจ้าองค์อื่นๆ เมื่อองค์แรกและกลุ่มคนของพระองค์ดูเหมือนจะหายไปในอพยพ 32 ลูกวัวทองคำอาจเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหลายองค์ที่พวกเขาเคยรู้จักจากอียิปต์ แต่พระเจ้าไม่ได้ยอมแพ้กับพวกเขา พระองค์เริ่มให้โครงสร้างและระบบแก่พวกเขาซึ่งจะเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อพวกเขา พระองค์ให้แนวทางแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำ และทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา

√ สี่เสาหลักที่เป็นรากสำคัญของชาวยิวที่อยู่ในพระธรรมอพยพ

มีสี่หลักที่เป็นรากฐานของชาวยิวในหนังสือเล่มนี้:

 • เทศกาลปัสกา (พร้อมกับวันพิเศษอื่นๆ ของการปฏิบัติและ

  การระลึกถึง): เวลาที่บริสุทธิ์

 • กฎแห่งพันธสัญญา: ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์
 • พลับพลา: สถานที่บริสุทธิ์
 • ปุโรหิต: คนที่บริสุทธิ์

# 1: ปัสกาหมายถึงการไถ่ถอน/การช่วยกู้ที่น่าอัศจรรย์จากการเป็นทาสและการเริ่มต้นของชนชาติอิสราเอล:

 • เลือดของลูกแกะที่เป็นเครื่องหมายบนเสาประตูปกป้องผู้เชื่อจาก

  ความตาย (พระเยซู)

 • กินเนื้อแกะทุกตัวที่ย่างด้วยไฟ
 • ขนมปังไร้เชื้อ 7 วัน เป็นเครื่องเตือนใจให้รีบออกเดินทาง
 • สมุนไพรที่มีรสขมเป็นตัวแทนของความขมขื่นในการเป็นทาสที่อียิปต์

อีกสองเทศกาลแห่งการภาวนาถูกกล่าวถึงในพระธรรมอพยพเช่นกัน คือเทศกาลเก็บเกี่ยว (สัปดาห์/เพนเทคอสต์) และเทศกาลเก็บผลิตผลปลายปี (Tabernacles/Booths) สองเทศกาลนี้มาพร้อมกับเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ (มาหลังจากเทศกาลปัสกา) จำเป็นที่ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้า (อพย.23:14-17) ทั้งสองการปฏิบัติทำเฉพาะกับการเก็บเกี่ยวพืชผล จะไม่สามารถทำได้จนกว่า คนที่ถูกเลือกจะตั้งหลักในดินแดนแห่งพันธสัญญา ดังนั้นฤดูกาลศักดิ์สิทธิ์จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเตือนผู้คนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของกาลเวลาและสถานที่ สิ่งที่เตือนความจำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเวลาอันศักดิ์สิทธิ์คือวันสะบาโต ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการพร้อมกับบัญญัติ 10 ประการ เพื่อระลึกถึงการกระทำของพระเจ้าในการทรงสร้าง (อพย.20:11)

หมายเหตุ: เวลาที่บริสุทธิ์

# 2: พันธสัญญา หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ (ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ) ซึ่งได้รับการยอมรับโดยคำปฏิญาณในพิธีให้สัตยาบัน

หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์

0% Complete
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.