Course Content
บทเรียนที่ 1:
พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่มที่เขียนมากว่าพันปี - กว่าพันๆ ปี ที่มนุษย์มีชีวิต หายใจ ให้ก าเนิด และตาย กว่าพันปีแห่งสงคราม ความขัดแย้ง และกลุ่มคนต่างๆ เดินทางข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยบทกวี ประวัติศาสตร์ ค าเทศนา เรื่องสั้น ถูกเขียนขึ้ นโดยนักเขียนหลายคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมาย แต่ก็มีความเป็ นหนึ่งเดียว ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น่าประทับใจ - ของพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ
0/2
บทเรียนที่ 2
การทรงสร้างและสวนเอเดน
0/2
บทเรียนที่ 3
การล้มลง ~ เป็ นสองส่วน
0/2
บทเรียนที่ 4
การทรงสร้างใหม่
0/2
LB301 เบญจบรรณ (Pentateuch)
About Lesson

√ อิสอัคแทนที่อิชมาเอล 21:1-21

 บทนี้เริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะแห่งความสุขที่มาจากการอวยพรของพระเจ้าในลักษณะที่ไม่คาดคิด “พระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะ” “ทุกคนที่ได้ยินจะหัวเราะเพื่อฉัน” ทั้งสองคำของคำว่าหัวเราะมีรากศัพท์คำเดียวกันกับชื่อของอิสอัค คำที่สองเป็นคำที่แน่นอนสำหรับอิสอัค ชื่อของเขามีความหมายว่า “เขาหัวเราะ”

นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดและเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจ้า หากไม่มีทายาทก็จะไม่สามารถทำตามส่วนอื่นของพระสัญญาได้ คำพูดกล่าวซ้ำสามครั้งของ “ตามที่พระองค์ทรงตรัส” เน้นการปฏิบัติตามในพระสัญญาของพระเจ้าและความสำคัญทางศาสนศาสตร์ของการเกิดของอิสอัค

แต่ยังมีการผสมผสานของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่อง – ความเชื่อ ความสงสัย ความสุข ความอิจฉา ความรักและความเกลียดชังที่บ่งบอกถึงลักษณะของมนุษย์ อิสอัคเมื่อหย่านมตอนอายุ 3 ขวบ และเห็นได้ชัดสำหรับอิชมาเอลว่าอิสอัคจะอยู่รอดในวัยเด็ก ซึ่งหมายความว่าสิทธิในการสืบทอดของตัวเองนั้นตกอยู่ในความเสี่ยง เขาตอบสนองด้วยการล้อเลียนและเยาะเย้ย (รากศัพท์คำเดียวกัน, อิสอัค) อัสอัค – เป็นการเล่นคำ เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของเขานั้นตกอยู่ในอันตราย เพราะมีปฏิกิริยาต่อการล้อเลียนของเขา และจากมุมมองที่ว่า “คนที่ดูถูกเจ้า เราจะสาปแช่งคนนั้น” พระเจ้าทรงลงโทษตามแนวทางการกระทำของซาร่าห์

เรื่องนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าอิชมาเอลและฮาการ์ออกจากบ้านของอับราฮัมไปเป็นคนเร่ร่อนตามพันธสัญญาของพระเจ้าเท่านั้น มันแสดงให้เห็นถึงความรักอันลึกซึ้งของอับราฮัมต่อฮาการ์และอิชมาเอล รวมถึงความรักของฮาการ์ที่มีต่อลูกชายของเธอแม้ว่าอิชมาเอลจะนำผลร้ายมาสู่ตนเอง แต่เขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและเป็นคำอธิษฐานของเขาไม่ใช่ของฮาการ์ที่พระเจ้าตอบ เธอหาภรรยาให้ลูกชายจากคนในครอบครัวของเธอซึ่งเป็นประเพณีของครอบครัว พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในการทำตามพระสัญญาของพระองค์ต่อทุกคน แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกแยกออกจากเชื้อสายแห่งการทรงเลือกและพระสัญญานั้น แต่พวกเขาจะไม่ถูกแยกออกจากพระสัญญาแห่งการอวยพรของพระองค์ พระเจ้าทรงห่วงใยเกี่ยวกับพวกเขาและสำหรับคนเหล่านี้ (Brueggemann 184)

การทำสัญญากับอาบีเมเลค 21: 22-34 เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการยืนยันที่น่าทึ่งจากบุคคลภายนอก ว่าการอวยพรเกี่ยวข้องกับอับราฮัมและการยืนยันว่าการอวยพรนั้นดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องในครอบครัวของอับราฮัม ดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่อาบีเมเลค

ปรารถนา – คบค้าสมาคมกับผู้ที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า พันธสัญญาถูกทำขึ้น และคำสาบานของอาบีเมเลครับประกันการใช้บ่อน้ำของอับราฮัม 

ผลก็คืออับราฮัมได้รับการครอบครองอย่างถาวรเป็นครั้งแรกในดินแดนแห่งพันธสัญญา ได้บ่อน้ำ และการแลกเปลี่ยนลูกแกะ 7 ตัว คำภาษาฮีบรูสำหรับคำสาบานและคำว่าเจ็ดมาจากคำเดียวกัน ดังนั้นเราไม่ควรแปลกใจที่รู้ว่าสถานที่นั้นเรียกว่าเบเออร์เชบา: บ่อของคำสาบานหรือบ่อเจ็ด (อาร์โนลด์ 106)

√ การทดสอบอับราฮัม 22: 1-19

 ความสงสัยที่เรานำติดตัวไปกับเราคือ พระเจ้าจะขอให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องการทำน้อยที่สุด ไปยังสถานที่สุดท้ายที่ฉันปรารถนาจะไป

อับราฮัมต้องเผชิญกับฝันร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเช่นกัน อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอาจเรียกให้เขาทำ ซึ่งอาจจะคุกคามความต้องการที่ลึกที่สุดในตัวเขา บทที่ 22 คือสุดยอดแห่งศาสนศาสตร์ในเรื่องการยอมจำนนจากเรื่องราวทั้งหมดของอับราฮัม ไม่มีเรื่องใดในปฐมกาลหรือแม้แต่พันธสัญญาเดิมที่จะเหมือนกับความงามที่แฝงอยู่หรือความลึกล้ำของศาสนศาสตร์ในเรื่องนี้

1) โครงสร้างของข้อความนี้จัดขึ้นแบบสามชุด:

ชุดที่ 1                                  ชุดที่ 2                                  ชุดที่ 3

เรียกโดยพระเจ้า 1             เรียกโดยอิสอัค 7                    เรียกโดยทูตสวรรค์ 11

ตอบสนองของอับราฮัม 1    ตอบสนองของอับราฮัม 7       ตอบสนองของอับราฮัม 11

(หมายเหตุ: คำตอบของทั้งสามคือ “ข้าอยู่ที่นี่”)

คำสั่งของพระเจ้า 2            คำถามของอิสอัค 7                  ทูตสวรรค์ปล่อย 12

  คำกล่าวของอับราฮัม 8

ข้อ 8: ข้อนี้เป็นข้อที่มีความแน่วแน่ – ที่นี่มีการเปิดเผยเบื้องต้นเกี่ยวกับพระเจ้า

“พระเจ้าจะทรงจัดหา” ช่วยให้เรื่องราวย้ายจากปัญหาไปสู่วิธีการแก้ปัญหา มันเป็นคำกล่าวขั้นสุดยอดของความไว้วางใจโดยผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ผู้ซื่อสัตย์ในการจัดเตรียม (Brueggemann 187)

ตอนนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่เบเออร์เชบา การเดินทางสู่โมริยาห์ (ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเยรูซาเล็มและโดมแห่งศิลาที่ซึ่งมูฮัมหมัดขึ้นสู่สวรรค์และจากนั้นก็กลับลงมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม) คือชีวิตของอับราฮัมที่เป็นความบริบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะการเดินทางครั้งนี้ของเขาจะมีอิสราเอลที่จะติดตามเขาต่อไป

ผู้เขียนให้ผู้อ่านรู้ในความลับ – พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัม: ความรักของเขาที่มีต่ออิสอัคอยู่เหนือพระเจ้าหรือไม่ อับราฮัมไม่ทราบว่าการทดลองของเขาเป็นการทดสอบ สำหรับเขาแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำลายหัวใจของเขา พระเจ้าทรงทราบสิ่งนี้ พระองค์จึงเริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนแบบไม่ธรรมดา เพื่อให้เข้ากับความรักของ

อับราฮัมที่มีต่ออิสอัค “บุตรของเจ้า บุตรคนเดียวของเจ้า ผู้ที่เจ้ารัก” อิชมาเอลหายไปจากเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ ต้องผ่านทางอิสอัคเท่านั้นที่อับราฮัมจะเป็นบรรพบุรุษของประชาชาติและเขาก็ตระหนักถึงสิ่งนี้อย่างเต็มที่ พระเจ้าต้องทดสอบสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาซึ่งมีค่ามากที่สุดและเปราะบางที่สุด – ความปรารถนาของเขาในการมีลูกหลานและอนุสรณ์ที่ยั่งยืน

คำสั่งทั้งสาม ในข้อ 2 เราพบกับคำสั่งทั้งสามของพระเจ้าที่เปลี่ยนโลกของอับราฮัม ประการแรก คำกริยา “จงพา” มีกรรมตรงสามกรรม เริ่มจากคำทั่วไปไปยังคำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น:

จงพา

        บุตรของเจ้า

        บุตรคนเดียวของเจ้า ผู้ที่เจ้ารัก

        อิสอัค

คำสั่งประการที่สองคือ “ไป” การสะกดคำกริยานี้ในภาษาฮีบรูเกิดขึ้นเพียงหนึ่งที่ในพันธสัญญาเดิมคือ – ปฐมกาล 12:1!! มีการเชื่อมโยงกับผู้ที่มีคุณสมบัติจึงมีการกล่าวซ้ำอีกครั้ง ใน 12:1 “ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก” (“เราจะสำแดงแก่เจ้า”) ส่วนในข้อนี้ “ภูเขาที่ไม่รู้จัก” (“เราจะบอกแก่เจ้า”) เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนตั้งใจที่จะให้บทสรุปและ

จุดสุดยอดในการเดินทางของความเชื่อของอับราฮัมซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในบทที่ 12

คำสั่งประการที่สามเป็นคำสั่งแห่งการทำลาย: นำไปถวายเป็นเครื่องบูชา… ในปฐก.12 อับราฮัมถูกเรียกให้ออกจากอดีตของเขา ในปฐก. 22 อับราฮัมถูกเรียกให้ออกจากอนาคตของเขา! (อาร์โนลด์ 107)

ความเชื่อของอับราฮัมนั้นอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงในพระสัญญา การมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลออกไปและต้องเดินทางเป็นเวลาสามวัน (ข้อ 3) ทำให้เราถึงความเจ็บปวดที่ยาวนาน อับราฮัมกล่าวคำพยากรณ์เป็นคำพูดของตัวเองว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา” สิ่งนี้สามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อได้ เป็นคำพยากรณ์หรือเป็นคำอธิษฐาน แต่ชัดเจนว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการเล่าเรื่อง อับราฮัมเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงของอับราฮัมสำหรับตลอดหลายปีที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์นี้กำลังจะเกิดขึ้นจริง เขาสร้างแท่นบูชาเพื่อวางพระสัญญาด้วยตัวเองคือลูกชายของเขา อับราฮัมเปิดเผยถึงความเชื่อของเขาอยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เท่านั้น เขาค้นพบว่าพระสัญญานั้นเป็นสิทธิพิเศษไม่ใช่ได้มาตามสิทธิ์โดยชอบของเขา คุณค่ามีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ในตัวสัญญาเอง อับราฮัมได้ละทิ้งหนทางของตัวเองเพื่อที่จะพึ่งพาทางของพระเจ้าอย่างเต็มที่ แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจวิธีการของพระเจ้า แต่เขาก็พร้อมที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างตั้งใจ ที่ลี้ภัยแห่งเดียวของเขาคือพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม ผู้ซึ่งเขาพบว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เชื่อถือได้และดี (Brueggemann 188)

การประยุกต์ใช้ในพันธสัญญาใหม่ เรื่องนี้เป็นมากกว่าคำแถลงการเกี่ยวกับการทดแทนที่ต้องถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเพื่อมนุษย์ มันเกี่ยวข้องกับการทดสอบของพระเจ้าและการจัดเตรียมของพระองค์ ในความเป็นจริงแล้วพระเยซูเองก็ถูกทดสอบในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน พระองค์ต้องเลือกที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่จะเป็นขึ้นมาจากความตาย การทดสอบ/การจัดเตรียม กลายเป็น การตรึงกางเขน/การคืนพระชนม์ในชีวิตของคริสตจักร (Brueggemann 194) ในพันธสัญญาใหม่ พระธรรมยากอบ 2:21 และฮีบรู 11:17 ใช้การถวายของอิสอัคไม่เพียงเพื่อให้เป็นการสะท้อนการชดใช้ของพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา แต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงประเภทของความเชื่อและพฤติกรรมที่ผู้เคร่งครัดในศาสนาควรเลียนแบบ คือความเชื่อที่ออกมาเป็นการประพฤติอย่างแท้จริง

ทำไมพระเจ้าจึงต้องทดสอบความเชื่อ ความเชื่อที่แท้จริง ลึกซึ้ง และยั่งยืนคือการตัดสินใจยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ไม่จำกัด เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ Wesleyans เรียกความเชื่อเช่นนี้ว่า “การทรงชำระให้บริสุทธิ์” สิ่งล่อใจของอับราฮัมคือการนมัสการบางสิ่งแทนพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเขาเองหรือพระสัญญาของการมีทายาท เรามองสิ่งล่อใจมาเป็นเวลานานเพื่อค้นหาทางเลือกที่ง่ายกว่า เรียกร้องน้อยกว่าพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงเรียกร้องให้ทุกคนอุทิศทั้งหมดต่อพระองค์เพียงผู้เดียว นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทดสอบความเชื่อของเขาและทำไมพระเจ้ายังคงทดสอบความเชื่อของเราต่อไป เราวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดหรือสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราหรือไม่ พระเจ้าจะทำให้เราถึงขีดจำกัดทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณของเราเพื่อขยายขีดความสามารถของเราที่จะรู้จักพระองค์ (Briscoe 192) คุณได้รับการทดสอบด้วยวิธีนี้หรือไม่ คุณตายกับชีวิตของคุณเองเพื่อจะรู้ว่ามีชีวิตที่แท้จริงในพระเจ้า คุณเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และวางใจในความดีงามของพระองค์อย่างเต็มที่และได้วางทุกสิ่งไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ เพื่อจะไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าพระองค์ในชีวิตของคุณหรือไม่

ให้เราใช้เวลาอธิษฐานตอนนี้เพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้ากับตัวเรา มีอะไรที่เราต้องวางบนแท่นบูชาเหมือนที่อับราฮัมต้องวางอิสอัคไว้บนแท่นบูชา

 √ ลำดับวงศ์ตระกูลของเรเบคาห์ 22: 20-24

พระสัญญาก่อนหน้านี้ของลูกหลานจำนวนมากบอกเป็นนัยว่าอิสอัคจะต้องแต่งงานเพื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้น เรเบคาห์นั้นเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กล่าวถึงในหมู่คนเหล่านี้

ซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของเธอและทำให้ผู้อ่านสงสัยว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องราวที่เหลืออย่างไร

√ การซื้อดินฝังศพ 23: 1-20

ลองนึกถึงผู้หญิงในปฐมกาล จากเอวาจนกระทั่งซาราห์ไม่มีใครได้รับการเน้นนอกจากจะระบุตำแหน่งของเธอในฐานะภรรยา ซาราห์มีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของอับราฮัม เธอเป็นคนกล้าหาญและเป็นแม่ที่ทรงค่าของประชาชาติ เเม้ว่าเธอได้รับการปฏิบัติอย่างความอับอายอย่างเห็นได้ชัดจากการที่อับราฮัมเสนอชีวิตของเธอเพื่อปกป้องตัวเองมากกว่าหนึ่งครั้ง เรื่องนี้ทำให้เห็นความจริงที่ว่าเขาใส่ใจเธออย่างลึกซึ้งและต้องการที่จะให้เกียรติในความตายของเธอตอนอายุ 127 ปี เขาต้องการที่ดินเพื่อมีหลุมฝังศพของครอบครัวที่แน่นอนซึ่งเธออาจจะได้รับความสงบสุขอย่างสงบที่นั่น อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธที่จะรับที่ดินเพียงอย่างเดียว เพราะหากไม่ได้ซื้ออาจถูกนำกลับไปใช้เป็นค่าไถ่ถอนในอนาคต ความสำคัญของการทำธุรกรรมทางธุรกิจนั้นเน้นโดยการอ้างอิงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะชน ต่อหน้าผู้อาวุโสของเมืองในฐานะธุรกรรมทางกฎหมาย นี่เป็นก้าวแรกที่ชัดเจนของอับราฮัมและลูกหลานของเขาได้รับแผ่นดินที่สัญญาไว้ ดังนั้นความจริงที่ว่าเฮโบรนอยู่ในดินแดนคานาอันจึงกล่าวซ้ำถึงสองครั้ง อีกครั้งการทำตามสัญญาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ปิตาจารย์และหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดยกเว้นราเชลจะถูกฝังในถ้ำแห่งนี้ที่มัคเปลาห์ อย่างน้อยในความตายพวกเขาก็เป็นทายาทและไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไป

√ การหมั้นของเรเบคาห์ 24: 1-67

4 ฉากในตอนนี้ – อับราฮัมและคนรับใช้ของเขา คนรับใช้และเรเบคาห์ คนรับใช้และเครือญาติของเรเบคาห์ อิสอัคและเรเบคาห์

ในวัยชราอับราฮัมกับคนรับใช้ของเขาสาบานอย่างเคร่งขรึม (การเอามือวางไว้ใต้ต้นขา) ว่าเขาจะไปที่บ้านเกิดเพื่อหาภรรยาให้กับอิสอัค เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ที่จะหาภรรยาจากภายในครอบครัวของพระเจ้า แทนที่จะหาจากบรรดาประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบพวกเขา อับราฮัมประกาศความเชื่อของเขาใน

พระสัญญาที่ทำไว้กับเขาและในการดูแลของพระเจ้าสำหรับลูกหลานของเขา คู่หมั้นจะต้องเต็มใจที่จะมาที่คานาอันไม่เช่นนั้นจะเป็นการปฏิเสธในพระสัญญาของพระเจ้า และเป็นเหมือนการเสียสิทธิ์ดั้งเดิมของอับราฮัมเมื่อออกจากฮาราน ในเวลาเดียวกันคู่หมั้นก็ไม่สามารถเป็นชาวคานาอันได้เช่นกัน – มีความเกลียดชังมากที่นั่น การทดสอบของคนรับใช้ในฮารานเป็นสัญญาณของลักษณะภรรยาที่ต้องการของปิตาจารย์ ผู้ที่ต้องมีความกระตือรือร้นและมีอัธยาศัยดี เนื่องจากอูฐสามารถดื่มน้ำได้มากถึง 25 แกลลอนในครั้งเดียว การให้น้ำแก่อูฐของเขานั้นเป็นงานที่หนักหน่วงของการใช้แรงงานที่จะทำให้กับคนแปลกหน้า โดยรวม เรเบคาห์ผ่านการทดสอบ

คนรับใช้ต้องใช้การชักชวนทั้งหมดของเขา เพื่อโน้มน้าวครอบครัวให้อนุญาตให้เรเบคาห์ไปแต่งงานในต่างแดน แม้ว่าเบธูเอลพ่อของเธออาจถูกคาดหวังให้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด แต่ก็ชัดเจนกับคนรับใช้ว่าเป็นแม่และลาบันพี่ชายของเธอที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจสุดท้าย ลาบันแสดงให้เห็นว่ากังวลอย่างมากต่อความได้เปรียบทางวัตถุ ดังนั้นคนรับใช้จึงเริ่มพูดอย่างฉลาด โดยแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ของอับราฮัมและอิสอัคผู้เป็นทายาท หลังจากดึงดูดไปที่ลำดับที่ 1 คือความมั่งคั่ง และความรู้สึกของครอบครัวของลาบันเป็นลำดับที่ 2 ในที่สุดคนรับใช้ก็พูดถึงความกตัญญูเป็นลำดับที่ 3 แม้ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับการแต่งงาน แต่พวกเขาก็ยังลังเลที่จะปล่อยเธอไป และจากจุดนี้คือเรเบคาห์เองที่ต้องเป็นคนตัดสินใจ เธอตกลงที่จะจากไปและในการทำเช่นนั้น เธอกำลังทำเหมือนอับราฮัมผู้ซึ่งออกจากบ้านและครอบครัวตนเอง เพื่อไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา ขณะที่อับราฮัมซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนได้รับการอวยพรอย่างล้นเหลือ เรเบคาห์ (แม่ของคนรุ่นต่อไป) ก็เริ่มต้นในพระพร ครอบครัวทั้งหมดของอับราฮัมได้รับการอวยพรอย่างล้นเหลือ (Brueggemann 199)

ความยาวและรายละเอียดของข้อนี้แสดงถึงความสำคัญและความนิยม การจับคู่สามารถทำได้ในแบบของพระเจ้า ลูกหลานของอับราฮัมควรแต่งงานกับคนในครอบครัวและไม่ใช่ชาวคานาอัน คนรับใช้ในอุดมคติเห็นถึงความต้องการของเจ้านายเขาเป็นอันดับแรกและทำตามอย่างซื่อสัตย์โดยพึ่งพาพระเจ้า ความสามารถทั้งหมดที่เขามี ข้อความนี้ยังสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ ตั้งแต่ที่คนรับใช้อธิษฐานก่อนที่เขาจะทำหน้าที่ และสรรเสริญพระเจ้าเมื่อได้รับคำตอบ และดำเนินชีวิตอย่างมีสติว่ากิจการต่างๆ ของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยมือของพระเจ้า แม้ว่าการนำพระเจ้าจะไม่ตรงไปตรงมา แต่ก็ยังได้รับการยอมรับ ที่นี่มีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของพระยาเวห์ และคนหนึ่งตระหนักถึงสิ่งนี้ เขาจะรู้และมีความพร้อมที่จะเชื่อใจพระองค์ แทนที่จะกระทำโดยตนเอง ข้อนี้บำรุงความเชื่อในผู้ใหญ่ที่ต่อต้านแนวโรแมนติกและแนวเยาะเย้ย (Brueggemann 200-2)

  √ ประวัติครอบครัวของอิชมาเอล 25: 12-18

เรื่องราวปฐมกาลอธิบายถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างคนอิสราเอลและคนอิชมา-เอลที่มีมาหลายชั่วอายุจนถึงในปัจจุบันของเรา (ทางฝ่ายกายชนเผ่าอาหรับอาศัยอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้และตะวันออกของอิสราเอล แต่ในฝ่ายจิตวิญญาณมีการอ้างสิทธิ์ของศาสนาอิสลามในฐานะทายาทของอับราฮัมผ่านอิชมาเอล) แต่ปฐมกาลก็พิสูจน์ได้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะดำเนินต่อ เนื่องจากพระองค์ไม่ได้มองข้าม

พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออิชมาเอล พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อผู้ที่ปฏิญาณไว้โดยสาบานต่ออับราฮัมเกี่ยวกับลูกหลานของเขา ซึ่งเป็นส่วนถัดไปของเรื่องราวใน

ปฐมกาล

  √ ประวัติครอบครัวของอิสอัค 25: 19 – สิ้นสุดในบทที่ 35

 สุดท้าย แต่สำคัญที่สุดคืออิสอัค

25:19-36:1 กำหนดขีดจำกัด มีสามส่วนในประวัติศาสตร์ปิตาจารย์ – อับราฮัม

ยาโคบ (หมวดนี้) และโยเซฟ บุตรชายของยาโคบกลายเป็นชนเผ่าทั้ง 12 เผ่าของอิสราเอล เรื่องราวของยาโคบจบลงด้วยการเป็นพ่อที่ไม่ฉลาดกับลูกชายส่วนใหญ่ของเขา มีเพียงเรื่องราวของโยเซฟที่อธิบายถึงการรักษาบาดแผลภายในครอบครัว

มีวางเรื่องราวไว้คู่กัน ระหว่างการแต่งตั้งพิเศษและชีวิตของความขัดแย้งที่เป็นจุดสำคัญของการเล่าเรื่อง (Brueggemann 205)

มีสองเรื่องที่เรื่องราวของยาโคบขัดแย้งกับเรื่องราวของอับราฮัมคือ 1) การเล่าเรื่องของอับราฮัมเกี่ยวข้องกับปัญหา “โดยตรง” ของพระสัญญาจากพระเจ้า ในขณะที่ยาโคบต่อสู้กับคนในตระกูลของเขา ไม่ว่าจะเป็นพี่ชาย เหล่าภรรยา และลุง 2) ในขณะที่อับราฮัมเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตร แต่เรื่องราวของยาโคบถูกครอบงำด้วยแรงจูงใจในการรับพร เราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราศึกษาแต่ละบท

ฉากกลางคือการกำเนิดบุตรชายของยาโคบโดยเฉพาะโยเซฟ ซึ่งเป็นการบอกเขาว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว เราเห็นข้อความเดียวกันในแบบ palistrophe ที่อื่นๆ ในปฐมกาล – โนอาห์ “พระเจ้าทรงระลึกราเชล” ใช้เพื่อเน้นว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมเหตุการณ์และช่วยประชากรของพระองค์

  √ การพบกันครั้งแรกของยาโคบและเอซาว 25: 19-34

 เรเบคาห์ไม่มีบุตรมาเกือบ 20 ปีแล้ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปสำหรับเรื่องราวของปิตาจารย์ – ซาราห์ เรเบคาห์ ราเชล

พระคำที่ว่า “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า…พี่จะรับใช้น้อง” เป็นกำหนดการสำหรับเรื่องราวของยาโคบและเอซาวทั้งหมด พระเจ้าทำงานในการพลิกกลับขั้นพื้นฐานของสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม พระองค์มีอิสระที่จะทำงานตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ของมนุษย์ (Brueggemann 214, 16)

ความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องก็กำเริบยิ่งขึ้นโดยความลำเอียงและความโปรดปรานของพ่อแม่ของพวกเขา (ซึ่งจะเห็นได้จากยาโคบและลูกชายของเขาโยเซฟเช่นกัน)

ผู้เป็นน้องแทนที่พี่ในความโปรดปราน – อิสอัคแทนที่อิชมาเอล ตอนนี้ยาโคบกับ

เอซาว ในบทนี้ยาโคบได้รับสิทธิบุตรหัวปีในการสืบทอดโดยการทำตามคำพยากรณ์ที่ว่าพี่จะรับใช้น้อง มีการให้กำเนิดบุตรคนหัวปีถึงสองครั้ง และเป็นความรับผิดชอบของการเป็นปิตาจารย์หลังจากการตายของพ่อ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ของความเป็นศัตรู

ยาโคบและเอซาวเป็นบรรพบุรุษของสองประเทศ คืออิสราเอลและเอโดมซึ่งเป็นคู่แข่งที่ขมขื่นตลอดประวัติศาสตร์พันธสัญญาเดิม เราไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวของยาโคบและเอซาวโดยไม่เข้าใจการเชื่อมโยงของอิสราเอลและเอโดม (แสดงเอโดมบนแผนที่) เมื่ออิสราเอลอยู่ในการอพยพและต้องผ่านถิ่นทุรกันดารระหว่างทางไปยังคานาอันเอโดมปฏิเสธที่จะให้พวกเขาผ่านดินแดนของตน ตลอดจนระบอบราชาธิปไตยมีความขัดแย้ง เมื่อการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มโดยชาวบาบิโลน เอโดมเข้าข้างชาว

บาบิโลนแทนที่จะเข้าข้างพี่น้องของตนและช่วยจัดการคนอิสราเอลที่พยายามหนีจากบาบิโลน พระธรรมโอบาดีห์ถูกเขียนขึ้นต่อต้านเอโดม แม้แต่พันธสัญญาใหม่ก็มอง

เอซาวในแง่ลบ ในพระธรรมฮีบรูเห็นว่าเขาเป็นคนที่หันหลังให้กับพระเจ้าหรือเป็นผู้ไม่เชื่อ ที่แย่ไปกว่านั้นคือความจริงที่ว่าเฮโรดมหาราชก็เป็นคนเอโดม ความเป็นศัตรูดำเนินต่อไปในขณะที่เขาฆ่าเด็กทารกชาวยิวในเบธเลเฮ็มในความพยายามที่จะลบล้างเชื้อสายของยาโคบ; เฮโรดบุตรชายของเขาคือผู้ที่เผชิญหน้ากับพระเยซูในการที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขน

เมื่อมาถึงจุดนี้ผู้บรรยายไม่ได้ประณามการกระทำของยาโคบ แต่ตัดสินจากความเฉยเมยของเอซาวที่มีต่อความรับผิดชอบต่่อครอบครัวและสิทธิพิเศษของเขา “ดังนั้น

เอซาวจึงดูถูกสิทธิบุตรหัวปีของเขา” (อาร์โนลด์ 120) ถึงแม้เราจะตกใจว่าเอซาวขายสิทธิบุตรหัวปีของเขา แต่บางครั้งยาโคบเองก็น่ารังเกียจอย่างยิ่ง มีเล่ห์เหลี่ยมเกินกว่าที่จะเป็น “วีรบุรุษ” เขาใช้ประโยชน์จากพี่ชายของเขาเพื่อสิทธิบุตรหัวปีแล้วหลอกพ่อให้พระพรของครอบครัวแก่เขา (ซึ่งกำหนดสถานะและบทบาทในอนาคตของครอบครัวว่าดีหรือไม่ดี) แสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองเป็นทั้งคนโกหกและคนขี้โกง ยาโคบมีจิตใจที่เฉียบแหลมและไม่มีจิตสำนึก เอซาวคิดถึงแต่ปากท้องและไม่มีสมอง เราเห็นในพระธรรมฮีบรู 11:20-21 และ 12:15-17 เอซาวถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงคนที่ไม่เชื่อพระสัญญา ในขณะที่ยาโคบอยู่ในหมู่ผู้ที่มีความเชื่อ (Brueggemann 219) แม้จะมีความบาปแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกจะได้รับการรักษาไว้และได้รับพร จุดประสงค์แห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่ถูกขัดขวางโดยความอ่อนแอของมนุษย์ แม้ว่ามันอาจล่าช้าโดยความบาปและการเลือกที่ไม่ดี

 √ อิสอัคและชาวฟิลิสเตีย 26:1-33

 อิสอัคใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาภายใต้เงาของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เขาในฐานะตัวละครที่ค่อนข้างขี้อายซึ่งเห็นได้อีกครั้ง ตลอดการเล่าเรื่องนี้มีการเปรียบเทียบระหว่างอิสอัคกับพ่อของเขาที่นี่มากกว่าในบทต่อๆ ไป มีการกันดารอาหาร แต่แทนที่จะไปที่อียิปต์เหมือนที่อับราฮัมทำ อิสอัคได้รับการบอกจากพระเจ้าให้ “อาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิด” สะท้อนจาก 12:1 และ 22:2 ในชีวิตของอับราฮัม พระสัญญานั้นได้ย้ำและเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งที่บิดาของเขาได้เห็น อิสอัคเห็นถึงพระสัญญาที่สมบูรณ์มากกว่าพ่อของเขา ในความเป็นจริงแล้วรูปแบบของพระสัญญาเป็นเรื่องรองจากรูปแบบการอวยพรซึ่งเป็นทางโลกมากในตอนนี้อิสอัคเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจ และร่ำรวยอย่างแน่นอน (Brueggemann 222)

แต่อิสอัคก็ทำผิดพลาดแบบเดียวกันกับที่พ่อของเขาทำ โดยส่งเรเบคาห์ไปในฐานะน้องสาวของเขาเพราะกลัวชีวิตของตัวเอง ยอมเสียสละเกียรติยศของเธอและทำบาปร้ายแรงในกระบวนการนี้ อีกครั้งที่พวกเขารอดพ้นจากความเขลาของตัวเองด้วยพระคุณของพระเจ้าและความซื่อสัตย์ของกษัตริย์ต่างชาติที่ให้สำคัญอย่างมากกับศีลธรรมทางเพศ

ขณะนี้มีปัญหาเรื่องบ่อน้ำที่อิสอัคไม่ได้จัดการ แต่เพียงแค่ตอบสนองอย่างอดทน ดูเหมือนว่าสนธิสัญญาระหว่างอาบีเมเลคกับอับราฮัมจะถูกทำลายโดยคนของอาบีเมเลค อาบีเมเลคอาจเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาที่มีชื่อเดียวกัน (อาร์โนลด์ 120) ทว่าอิสอัคไม่ได้สูญเสียในพระสัญญาของพระเจ้า ข้อ 22 อาบีเมเลคฟ้องร้อง เพื่อคืนสันติภาพสนธิสัญญากับอิสอัค และวันนั้นทำให้ค้นพบแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แม้ว่าความขี้ขลาดของเขาในบางสถานการณ์จะนำอิสอัคออกนอกลู่นอกทาง แต่บางครั้งก็กระตุ้นให้เขาประนีประนอม (กับเรื่องของบ่อน้ำ) ซึ่งคนอื่นๆ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่เขากลับมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ยืนยันว่าอิสอัคเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในรุ่นต่อไปหลังจากอับราฮัม พระเจ้าได้ให้ที่กว้างสำหรับอิสอัคและประชาชนของเขา ซึ่งชื่อของบ่อน้ำแห่งหนึ่งคือ “เรโหโบท” ได้ยืนยัน (ข้อ 22) (Brueggemann 225)

0% Complete
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.